شبیه – دوست داشتن ایران جنایت پرونده

شبیه – دوست داشتن: ایران جنایت پرونده تحقیقات اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی دمای کشور در تابستان امسال با سال‌های گذشته فرقی ندارد

سرپرست پژوهشکده اقلیم‌شناسی دمای کشور با اشاره به اینکه در طول فصل تابستان با میانگین بلندمدت تفاوت چندانی نخواهد داشت، در مورد بارندگی‌های این فصل اظهار کرد: م

دمای کشور در تابستان امسال با سال‌های گذشته فرقی ندارد

دمای کشور در تابستان امسال با سال های گذشته فرقی ندارد

عبارات مهم : پاییز

سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی دمای کشور با اشاره به اینکه در طول فصل تابستان با میانگین بلندمدت تفاوت چندانی نخواهد داشت، در مورد بارندگی های این فصل اظهار کرد: مطابق معمول در تابستان به استثنای استان های ساحلی دریای خزر و جنوب و جنوب شرق بارشی در سطح کشور نداریم.

ایمان بابائیان در گفت وگو با ایسنا، در مورد شرایط دمای کشور در طول فصل تابستان تصریح کرد: میانگین دمای هوا در تابستان امسال در زیاد استان ها تفاوت چندانی با میانگین بلندمدت ندارد و تنها دراستان های واقع در جنوب شرق و شرق کشور حدود یک درجه بیش از نرمال خواهد بود.

وی همچنین در مورد اوضاع بارش ها در تابستان ۹۷ گفت: مطابق معمول در تابستان به استثنای استان های ساحلی دریای خزر و جنوب و جنوب شرق بارشی در سطح کشور نداریم. بارش در استان های ساحلی دریای خزر و نوع موسمی آن در جنوب، جنوب شرق در حد نرمال خواهد بود.

دمای کشور در تابستان امسال با سال‌های گذشته فرقی ندارد

بارش پاییز ۹۷ در چه وضعیتی است؟

سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی در ادامه در مورد آینده نگری فصلی مربوط به بارش های پاییز ۹۷ اظهار کرد: آینده نگری می شود که بارش پاییزی سال ۹۷ بدون تاخیر شروع شود و مقدار آن در حد نرمال و بیش از نرمال در سطح کشور و به خاص در مناطق غربی باشد.

سرپرست پژوهشکده اقلیم‌شناسی دمای کشور با اشاره به اینکه در طول فصل تابستان با میانگین بلندمدت تفاوت چندانی نخواهد داشت، در مورد بارندگی‌های این فصل اظهار کرد: م

بابائیان تاکید کرد: با اینکه انتظار داریم فصل پاییز با خشکسالی هواشناسی مواجه نباشد ولی به علت پایین بودن سهم بارش در نیمه اول پاییز نسبت به مجموعه بارش سالانه، این زیاد کردن تاثیر چندانی بر منابع آب در شروع سال آبی نخواهد داشت و خشکسالی شدید آبشناسی همچنان ادامه می یابد. این واقعیت تلخ لزوم برنامه ریزی دقیق تر را جهت مدیریت تامین و مصرف آب و انرژی در سطح کشور پررنگ تر می کند.

این کارشناس شرکت هواشناسی همچنین با اشاره به آخرین اوضاع بارش های کشور اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی تا آخر خرداد ماه به استثنای استان های واقع در شمال غرب و بعضی استان های غربی که بارش نرمال تا بیش از نرمال دریافت کرده اند، در سایر استان ها به خاص در جنوب غرب و جنوب کشور بارش کمتر از نرمال بوده است.

وی ادامه داد: با اینکه بارش بهاری نسبت به سال گذشته و بلندمدت به ترتیب ۳۶ و ۲۷ درصد زیاد کردن داشته است ولی بارش سال زراعی تا کنون به ترتیب ۲۱ و ۲۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت است.

دمای کشور در تابستان امسال با سال‌های گذشته فرقی ندارد

سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی در آخر گفت: از ابتدای سال زراعی تا آخر خرداد ماه استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب بیشترین کم کردن بارش را در مقایسه با دوره مشابه بلندمدت مجبور شدند.

واژه های کلیدی: پاییز | تابستان | سال زراعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz