شبیه – دوست داشتن ایران جنایت پرونده

شبیه – دوست داشتن: ایران جنایت پرونده تحقیقات اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار گوناگون برترین‌های مسابقه معتبر عکاسی Prestigious

در رقابتی بین المللی با عنوان «Prestigious» (معتبر) عالی ترین تصویر ها جهت گزینش ارسال می شوند. امسال تعداد ۵۷ هزار و ۴۸۹ تصویر از ۱۳۵ کشور ارسال شده است اند تا

برترین‌های مسابقه معتبر عکاسی Prestigious

برترین های مسابقه معتبر عکاسی Prestigious

عبارات مهم : ارسال

در رقابتی بین المللی با عنوان «Prestigious» (معتبر) عالی ترین تصویر ها جهت گزینش ارسال می شوند. امسال تعداد ۵۷ هزار و ۴۸۹ تصویر از ۱۳۵ کشور ارسال شده است اند تا در ۶ بخش مردم و طبیعت، چشم انداز، آب، حیات وحش، شهر ها و محیط زیست و قضاوت خاص مورد بررسی قرار گیرند.

برنده جایزه مهم به «کامیل بریوت» فرانسوی رسید که نزاع دو اسب وحشی سفید را ثبت کرده بود.

برترین‌های مسابقه معتبر عکاسی Prestigious

اما در ادامه عکسهای زیر منتخب بخش های متفاوت این مسابقه شدند.

در رقابتی بین المللی با عنوان «Prestigious» (معتبر) عالی ترین تصویر ها جهت گزینش ارسال می شوند. امسال تعداد ۵۷ هزار و ۴۸۹ تصویر از ۱۳۵ کشور ارسال شده است اند تا

برترین‌های مسابقه معتبر عکاسی Prestigious

برترین ها

در رقابتی بین المللی با عنوان «Prestigious» (معتبر) عالی ترین تصویر ها جهت گزینش ارسال می شوند. امسال تعداد ۵۷ هزار و ۴۸۹ تصویر از ۱۳۵ کشور ارسال شده است اند تا

واژه های کلیدی: ارسال | تصویر | عکاسی | مسابقه | فرانسوی | اخبار گوناگون

برترین‌های مسابقه معتبر عکاسی Prestigious

برترین‌های مسابقه معتبر عکاسی Prestigious

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz